Ga naar de inhoud
NL EN menu

ANBI - informatie


De activiteiten van Writers Unlimited vallen onder de Stichting Winternachten. Deze staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN of fiscaal nummer is 8031.28.320.

De stichting Winternachten heeft ten doel het organiseren van het literaire festival Winternachten en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelijks verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Beloningsbeleid: de leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en onkosten gemaakt in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed mits niet bovenmatig. Het beloningsbeleid is er op gericht het personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

De activiteiten van Writers Unlimited in 2015 bestonden uit het organiseren van het festival Winternachten, afleveringen van Writers en Science Unlimited The Series in de Centrale Bibliotheek in Den Haag.

Zie hieronder de links naar de pdfs van onze bestuursverslagen en financiële informatie:

      

Het beleid van de stichting is erop gericht de doelstelling te verwezenlijken door literaire activiteiten. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit haar feitelijk werkzaamheden. Stichting Winternachten laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen van de doelstelling. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en onkosten gemaakt in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed mits niet bovenmatig. Stichting Winternachten voert zelf haar administratie en beheert zelf het vermogen van de stichting.